Privacy & Cookie Policy

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de site van Digitale Vrachtbrief (door Transport en Logistiek Vlaanderen) kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op de vaste schijf van de computer wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een toepassing uit te voeren of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar u heeft verzonden. Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Hierdoor kunnen relevante gegevens eenvoudiger worden geleverd, wordt het navigeren gemakkelijker, enzovoort. Wanneer u de website weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de site kunt gebruiken zoals u die hebt ingesteld. Noch de gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform noch de cookies worden gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht

Transport en Logistiek Vlaanderen verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via strikte technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid. In een beperkt aantal gevallen kan de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd worden. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. U kan de juistheid van uw persoonsgegevens verifiëren en u heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe dient u zich schriftelijk te richten tot Transport en Logistiek Vlaanderen.