Nieuws

Geen papieren vrachtbrief meer nodig in de Benelux
In de Benelux loopt een proef waarbij transporteurs niet langer een vrachtbrief gebruiken voor internationaal transport. Dat moet op termijn een besparing van 300 miljoen euro betekenen. De deelnemers aan de proef werken in de hele Benelux met een digitale vrachtbrief. De deelnemende transportbedrijven en hun opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg moeten voor hun transport tussen die drie landen dus geen papieren vrachtbrieven meer gebruiken. De federale minister van Mobiliteit François Bellot (MR), de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en de Luxemburgse staatssecretaris van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur Camille Gira gaven op 5 maart 2018 de operationele start van de proef. Als de proef over drie jaar succesvol blijkt, kan de digitale vrachtbrief uitgebreid worden naar andere landen. Jaarlijks worden in de Benelux ongeveer 65 miljoen vrachtbrieven opgemaakt voor wegvervoer. Met de overstap naar de digitale vrachtbrief besparen transportondernemers en hun opdrachtgevers 4,50 euro per vrachtbrief. Alleen al in de Benelux kan dat oplopen tot zo'n 300 miljoen euro per jaar. Door het gebruik van de digitale vrachtbrief worden de administratieve lasten voor het grensoverschrijdend vrachtverkeer drastisch verminderd en wordt het logistieke proces beter beheerd. Tegelijk kunnen controles efficiënter verlopen. 'De elektronische vrachtbrief is een belangrijk instrument om de administratieve lasten voor onze transporteurs te verminderen. Op Belgisch niveau zijn we al langer overtuigd van het nut. Dankzij de uitrol in de Benelux zetten we het instrument ook in voor internationaal transport. Dat toont ook opnieuw dat we met de drie Beneluxlanden een voorbeeld voor verdere Europese integratie kunnen zijn', zegt Bellot. 'Met digitale vrachtbrieven wordt het grensoverschrijdend vervoer een stuk makkelijker, veiliger en goedkoper. Per jaar bespaart dat het Nederlandse bedrijfsleven alleen al 180 miljoen euro aan administratieve rompslomp', vult zijn Nederlandse collega van Nieuwehuizen aan. https://kanaalz.knack.be/nieuws/benelux-lanceert-digitale-vrachtbrief/video-normal-972889.html


Subsidies voor aanschaf digitale vrachtbrief
De oplossing digitale vrachtbrief van TLV en technische partner Pionira komt in aanmerking voor een subsidie in het kader van de steunmaatregel "Ecologisch en veilig transport". In de praktijk kan een onderneming tot 80% van het totale investeringsbedrag en met een maximum van 3.000 euro per voertuig terugkrijgen van de Vlaamse overheid. Meer informatie over deze steunmaatregel is terug te vinden op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologisch-en-veilig-transport.


Digitale vrachtbrief toegelaten in Frankrijk
Na de toelating in België, zal de digitale vrachtbrief vanaf 3 januari 2017 ook toegelaten worden bij vervoer in Frankrijk. De noodzakelijke stappen werden hiervoor eindelijk genomen. In totaal is de digitale vrachtbrief dan al in 10 landen geratificeerd en dus volledig bruikbaar in deze landen. Ook voor het grensoverschrijdend vervoer tussen deze landen. Door de ratificatie door Frankrijk, wordt de vraag van de vervoerders om deze ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te kunnen gebruiken groter. In Nederland, Bulgarije, Denemarken, Letland, Litouwen, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zwitserland is de ratificatie wel al een feit.
TLV werd samen met haar technische partner Pionira als eerste erkend voor de digitale vrachtbrief. Ook voor het grensoverschrijdend vervoer biedt dit systeem reeds oplossingen. Bestaande informaticasystemen kunnen gekoppeld worden aan deze vrachtbrief, maar toch is niet ieder elektronisch document een digitale vrachtbrief, daarvoor dient het systeem erkend te zijn door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Hoge technische en juridische waarborgen moeten hiervoor geboden worden.