Nieuws

Subsidies voor aanschaf digitale vrachtbrief
De oplossing digitale vrachtbrief van TLV en technische partner Pionira komt in aanmerking voor een subsidie in het kader van de steunmaatregel "Ecologisch en veilig transport". In de praktijk kan een onderneming tot 80% van het totale investeringsbedrag en met een maximum van 3.000 euro per voertuig terugkrijgen van de Vlaamse overheid. Meer informatie over deze steunmaatregel is terug te vinden op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologisch-en-veilig-transport.

Digitale vrachtbrief toegelaten in Frankrijk
Na de toelating in België, zal de digitale vrachtbrief vanaf 3 januari 2017 ook toegelaten worden bij vervoer in Frankrijk. De noodzakelijke stappen werden hiervoor eindelijk genomen. In totaal is de digitale vrachtbrief dan al in 10 landen geratificeerd en dus volledig bruikbaar in deze landen. Ook voor het grensoverschrijdend vervoer tussen deze landen. Door de ratificatie door Frankrijk, wordt de vraag van de vervoerders om deze ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te kunnen gebruiken groter. In Nederland, Bulgarije, Denemarken, Letland, Litouwen, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zwitserland is de ratificatie wel al een feit.
TLV werd samen met haar technische partner Pionira als eerste erkend voor de digitale vrachtbrief. Ook voor het grensoverschrijdend vervoer biedt dit systeem reeds oplossingen. Bestaande informaticasystemen kunnen gekoppeld worden aan deze vrachtbrief, maar toch is niet ieder elektronisch document een digitale vrachtbrief, daarvoor dient het systeem erkend te zijn door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Hoge technische en juridische waarborgen moeten hiervoor geboden worden.